Practica filosofică și comunicarea organizațională – autor Vasile Hațegan

06/06/2021

O culegere de studii excelentă, care aduce cititorului o perspectivă complexă și unitară asupra preocupărilor autorului și a semnificațiilor practicilor filosofice în comunitatea academică din care face parte. Vasile Hațegan reprezintă o voce distinctă în analiza practicilor filosofice într-o perspectivă interdisciplinară în care filosofia intră în dialog cu comunicarea și economia. Suntem în fața unei contribuții valoroase la dezvoltarea practicilor filosofice și a recunoașterii de care acestea trebuie să se bucure în spațiul nostru cultural și academic. Prof. Univ. Dr. Habil. Sandu Frunză

Volumul de față, rezultat din punerea laolaltă, de către autor, a unui număr important de articole proprii recente dedicate consilierii filosofice, reprezintă o întreprindere necesară și un pas binevenit pe calea consacrării la noi a filosofiei aplicate în consiliere, cu diversitatea – în continuă extindere pe alte meridiane – formelor sale. Cele 12 studii reunite între coperțile acestui volum reprezintă traduceri ale unor articole apărute recent în publicații indexate în baze de date internaționale, fapt care, în sine, validează oportunitatea alegerilor textelor. Aceste studii, aranjate compact în unități tematice clare, încearcă să realizeze dificila deschidere către practica filosofică dinspre domenii aflate în continuă expansiune –  în primul rând comunicarea, consultanța organizațională, coaching-ul, medierea, meditația filosofică și psihoterapia – dintre care doar unele (precum comunicarea și psihoterapia) au beneficiat de o atenție semnificativă din această perspectivă în literatura de specialitate. Vasile Hațegan a dovedit stăruință și pasiune pentru această temă, contribuind la consacrarea Universității de Vest (în cadrul căreia și-a parcurs toate etapele educației și specializărilor universitare) ca pol principal al promovării în România a filosofiei aplicate rezolvării problemelor practice, ale vieții de zi cu zi.  Prof. Univ. Dr. Habil. Florin Lobonț